Особливості аесамблевої комунікації в камерно-інструментальних дуетах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

В запропонованому навчально-методичному виданні розглядаються питання, пов’язані із дослідженням взаємодії індивідуальних виконавських стилів музикантів в контексті камерної скрипкової сонати. Виявлені параметри стилю творчості виконавців, що обумовлюють та реалізують їх комунікативний потенціал. Проаналізовані фактори, які впливають на творче спілкування музикантів у процесі створення спільної інтерпретації камерної скрипкової сонати. На основі теоретичної концепції і розгляду особливостей творчості видатних виконавців вироблені методично-рекомендаційні поради здобувачам музичної освіти при підготовці ансамблевих творів.

Опис

Ключові слова

камерний ансамбль, соната для скрипки

Бібліографічний опис

Сидоренко О. Ю. Особливості ансамблевої комунікації в камерно-інструментальних дуетах : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності 025 «Музичне мистецтво» спеціалізація «Фортепіано», «Оркестрові струнні інструменти» з навчальної дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін у ЗВО» для магістрів 1 року навчання за темою «Професійна майстерність ансамбліста»: «Особливості ансамблевої комунікації в камерно-інструментальних ансамблях» / О. Ю. Сидоренко ; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. - Харків, 2022. 23 с.