Стильові проєкції жанру інвенції в музиці ХХ–ХХІ століть: від бароко до джазу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Матеріал дослідження: «24 концертні інвенції» для фортепіано В. Птушкіна, «Інвенції» для фортепіано з оркестром Б. Мартіну, джазові обробки Ж. Лус’є інвенцій Й. С. Баха. Наукова новизна дослідження полягає у першому досвіді системного аналізу запропонованих творів у жанрі інвенції, що раніше в українському музикознавстві не розглядалися; виявленні їхніх нових жанроово-стильових модусів, обґрунтованих на прикладі творчості українського та зарубіжних композиторів ХХ–ХХІ століть; висвітленні маловідомої інформації про творчу постать Ж. Лус’є, його композиторський доробок, в якому провідне значення має жанр інвенції

Опис

Ключові слова

поліфонія, українські композитори, харківські композитори, чеські композитори

Бібліографічний опис

Бичек М. М. Стильові проєкції жанру інвенції в музиці ХХ–ХХІ століть: від бароко до джазу : магіст. робота / М. М. Бичек ; наук. кер. Борисенко М. Ю. - Харків, 2021. - 159 с.