Концертні твори для альта В. Бібіка: стильові та виконавські аспекти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Робота представляє перший досвід виконавського та наукового дослідження концерту для альта з оркестром №2 ор. 104 та концерту-симфонії для скрипки, альта та камерного оркестру ор. 61 В. Бібіка у сфері теоретичного та виконавського музикознавства. Базуючись на дослідження, були сформовані та сформульовані основні константи стилю композитора: симфонізм та поліфонізм як метод мислення, філософський світогляд як основа його музичної інтонації, опора на поліфонічну техніку письма, використання авангардної композиторської техніки другої половини XX століття – алеаторики, сонорики, пуантилізму, монологічний тип висловлювання, тяжіння до самоспоглядання, медитативність як основа драматургії

Опис

Ключові слова

українські композитори, харківські композитори, альтове виконавство, концерт

Бібліографічний опис

Курінна О. К. Концертні твори для альта В. Бібіка: стильові та виконавські аспекти : магіст. робота / О. К. Курінна ; наук. кер. Ніколаєвська Ю. В. - Харків, 2021. - 53 с.