Жанр кондака в українському церковно-монодійному співі XV – XIX століть

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Уперше в музикознавстві кондак розглянутo цілісно, з урахуванням українських нотованих пам’яток XVI–XIX ст. (службових – з XV ст.). Проаналізовано історію досліджень кондака (полістрофного, монострофного) і пов’язаних з ним феноменів богослужбового співу. Подано характеристику кондака з позицій сукупності його жанрових ознак (зміст поетичного тексту, місце в службах і функція, частотність і спосіб виконання, співвідношення «текст – наспів», ступінь розспівності, композиція, еволюція). Визначено типовий для кондаків наспів (болгарський)

Опис

Ключові слова

кондак, монодія, церковний спів

Бібліографічний опис

Жулковський Б. Є. Жанр кондака в українському церковно-монодійному співі XV – XIX століть : автореф. дис. кандидата мистецтвознавства / Б. Є. Жулковський. - Харків, 2016. 16 с.

Зібрання