СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК АНСАМБЛЮ МІДНИХ ДУХОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ВІД ВИТОКІВ ДО КІНЦЯ XVII СТОЛІТТЯ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню історії ансамблевого виконавства на мідних духових інструментах від витоків до кінця XVII століття. Розглядаються основні етапи процесу розвитку мідних ансамблів у Стародавньому світі, в епохи середньовіччя, Відродження і раннього бароко

Опис

Ключові слова

труба, тромбон, кларіно, ансамбль мідних духових інструментів

Бібліографічний опис

Слупський В. В. Становлення та розвиток ансамблю мідних духових інструментів від витоків до кінця XVII століття : автореф. дис. канд. мистецтвознавства / В. В. Слупський. - Харків, 2018. - 20 с.

Зібрання