Фортепіанні етюди ор. 15 С. Борткевича в аспекті педагогічних завдань

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецв імені І.П. Котляревського

Анотація

Запропоновані методичні рекомендації спрямовані на розширення досвіду сучасних здобувачів у царині фортепіанного етюду. Незважаючи на те, що багато зразків цього жанру міцно посіли своє місце у навчальному процесі, сучасна ситуація демонструє його затребуваність як у композиторській, так і виконавській практиці. З цих позицій ХХ століття, відзначене оновленням музичної мови, використовує усталені піаністичні прийоми в умовах новітніх технік письма, нового підходу до розуміння часопростору, переосмислення традиційних понять ладотональної музики. Співіснування в музичній культурі минулого століття різновекторних тенденцій дозволяє обрати ті зразки етюдного жанру, які відповідають або можливості виявити свою майстерність, або вирішити певні завдання на шляху вдосконалення професійних навичок. Ще одним поштовхом для написання методичних рекомендацій стало бажання ввести в коло знань здобувачів деякі наукові відомості, які не здобули ще поширення, та більш детально познайомити зі здобутком С. Борткевича в сфері фортепіанної музики.

Опис

Ключові слова

етюди для фортепвано, виконавство на фортепіано

Бібліографічний опис

Фортепіанні етюди ор. 15 С. Борткевича в аспекті педагогічних завдань : методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Спеціальний інструмент» для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 025 «Музичне мистецтво» спеціалізації «Фортепіано, орган» / Харків. нац. ун-т мистецтв. Харків, 2023. 24 с.