Жанрово-стилістичні особливості композиторської творчості Ігоря Ковача.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Анотація

В дисертації розглядається постать видатного харківського композитора ХХ століття І. Ковача (1924-2003). Систематизовані та каталогізовані його твори, уточнені дати їх складання, зроблено хронограф життя і творчості, наданий список учнів; зроблена періодизація життя і творчості І. Ковача. На матеріалі аналізу трьох симфоній, Сюїти у 4-х частинах, поеми «Таврія», Концертино для домри і симфонічного оркестру, «Ліричної музики» для камерного оркестру та віолончелі соло (за прочитанням К. Паустовського), Sonatinа piccolo, опери-балету «Та, що біжить по хвилях», дитячих балетів-казок «Північна казка» та «Бембі» розглядаються стилістичні особливості, теми та образи творчості І. Ковача, виявляються провідні риси музичної мови та засоби формоутворення і драматургії, завдяки яким розкривається його композиторська індивідуальність.
The figure of I. Kovach (1924-2003), the famous Kharkiv composer of the XX century, has been considered in this research. His works have been classified by the dates of their writing, the chronology of his life and creative work has been made, the list of his pupils is given and the periodization of his life and creative work has been done. Three symphonies, the Suite consisting of 4 parts, the poem “Tavria”, the Concertino for dombra and the symphony orchestra, the “Lyrical Music” for the chamber concert, the violoncello solo (read by K. Paustovsky), the Sonatina Piccolo, the opera-ballet “Running the Waves”, the ballet-tales for children “Nothern Tale” and “Bambi” have been analysed in this research. The stylistic features, themes and images of I. Kovach’s creative work have been considered, the main characteristics of the music language, the means of the forms creation and the composer’s dramaturgy which his personality as a composer revealed have been shown.

Опис

Ключові слова

Ковач І., симфонія, опера-балет, Kovach I., symphony, opera-ballet

Бібліографічний опис

Грицун Ю. М. Жанрово-стилістичні особливості композиторської творчості Ігоря Ковача : автореф. дис. канд. мистецтвознавства / Грицун Юлія Миколаївна. Харків, 2014. - 20 с.

Зібрання