СИНЕСТЕЗІЯ ЯК СПОСІБ ОСЯГЕННЯ СМИСЛУ МУЗИЧНОГО ТВОРУ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Дисертацію присвячено розробці проблематики «синестезії» як явища музичного мистецтва ХХ–початку ХХІ століть та як поняття музичної синестезіології. На ґрунті досліджень Б. Галєєва, Н. Коляденко, І. Ванєчкіної, А. Сидорова-Дорсо, К. Кемпена, Л. Маркса, Ч. Ван-Лінга, Л. Коста систематизовані уявлення про синестезію в аспектах естетики і психології творчості. Зазначено, що синестезія в музиці проявляється на всіх рівнях комунікативного процесу (композитор–виконавець–слухач) та акцентовано її когнітивний сенс. Узагальнено досвід сучасної музичної синестезіології та складено її словник

Опис

Ключові слова

синестезія, інтерпретація

Бібліографічний опис

Лозенко К.О. Синестезія як спосіб осягнення смислу музичного твору: теорія і практика ХХ – початку ХХІ століть : автореф. дис. канд. мистецтвознавства / К. О. Лозенко. - Харків, 2016. 17 с.

Зібрання