Методика викладання фахових дисциплін у ЗВО: концертмейстерський клас для здобувачів II ступеня вищої освіти – магістр, галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальності 025 «Музичне мистецтво»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Методичні рекомендації визначають обсяг знань, які повинні опанувати магістри відповідно до вимог освітньо кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень

Опис

Ключові слова

концертмейстер, камерний ансамбль

Бібліографічний опис

Методика викладання фахових дисциплін у ЗВО: концертмейстерський клас : метод. рек. до практ. занять : для здобувачів II ступеня вищої освіти – магістр, галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальності 025«Музичне мистецтво» / Н. В. Інюточкіна. - Харків: ХНУМ, 2023. - 43 с.