Іноземна мова.Методичні рекомендації до практичних занять. Освітній рівень – третій, освітньо-творчий ступінь вищої освіти – Доктор мистецтва Галузь знань – 02 Культура і мистецтво Спеціальність – 025 Музичне мистецтво, 026 Сценічне мистецтво

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Опанування матеріалу навчальної дисципліни передбачає проведення практичних занять в обсязі, що визначений у робочому навчальному плані. Обсяг практичних занять для здобувачів денної форми навчання складає 90 годин

Опис

Ключові слова

англійська мова

Бібліографічний опис

Іноземна мова : метод рек. до практичних занять з англ. мови / Ю. І. Лаптінова. - Харків, 2022. - 20 с.