ХУДОЖНЬО-СТИЛЬОВІ ФУНКЦІЇ ФАКТУРИ В КОНЦЕРТНИХ П’ЄСАХ ДЛЯ ФОРТЕПІАНО З ОРКЕСТРОМ Ф. ШОПЕНА

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Дисертацію присвячено вивченню художньо-стильової функції фактури концертних п’єс для фортепіано з оркестром Ф. Шопена. Уперше у музикознавстві це питання розглянуто комплексно в аспекті жанрів стилю brillant, які інтерпретуються Ф. Шопеном як композитором-піаністом. Індивідуальні риси його стилю невід’ємні від епохальних, що характеризуються в дисертації поняттям буттєво-художньої єдності, у центрі якої – тип творчої особистості автора, репрезентованої через камерно-ліричний нахил мислення в поєднанні з концертністю й віртуозністю, вибіркове та оцінне ставлення до салонноконцертного стилю і його провідних жанрів, типізацію змісту на поліжанровій основі як головну ознаку напрямку у світовому піанізмі, яке отримало назву «шопенізм».

Опис

Ключові слова

фортепіано, Ф. Шопен, фактура

Бібліографічний опис

Школяренко С. І. Художньо-стильові функції фактури в концертних п’єсах для фортепіано з оркестром Ф. Шопена : автореф. дис. канд. мистецтвознавства / С. І. Школяренко. - Харків, 2017. 18 с.

Зібрання