Сценічна мова

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського

Анотація

Стрімкий розвиток сучасного театрального мистецтва, різноманітність його форм вимагають постійного вдосконалення акторської майстерності, в тому числі й майстерності сценічного мовлення. Художні засоби, які використовує сучасний театр, висувають високі вимоги до володіння актором диханням, голосом, дикцією та нормами сучасної української літературної вимови.

Опис

Ключові слова

сценічна мова, сценічне мистецтво, майстерність актора, театральне мистецтво

Бібліографічний опис

Сценічна мова : Методичні рекомендації до проведення практичних занять для здобувачів першого року навчання / уклад. С. О. Гукасян-Коробейнікова. Харків, 2023. 30 с.