Український солоспів у контексті виконавської культури ХХ століття

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Анотація

Дисертацію присвячено обґрунтуванню історико-стильової динаміки жанру солоспіву на основі вивчення інтонаційного словника української музичної традиції в професійній композиторській творчості кінця ХІХ – ХХ століть. Його специфіку втілює персоніфікація жанру в композиторській і виконавській творчості. Результатом аналітичних спостережень стає наступний висновок, пов’язаний із обґрунтуванням наукового завдання підрозділу щодо трансформації традицій українського солоспіву на ґрунті естрадного мистецтва, його функціонування у межах іншого соціокультурного ареалу, (масова поп-культура).
The dissertation deals with the historical-style dynamics of the solospiv genre (solosinging) on the basis of study the intonation vocabulary of Ukrainian musical tradition in professional composers' creations at the ХІХ – and in ХХ centuries. The specific of solospiv is incarnated by personification of genre in composers and performers tradition. The progression from historical-genre’s basis to the modern stylish palette of its displays in composerperformer’s creation is described and analyzed.

Опис

Ключові слова

українській солоспів, вокальне виконавство, Ukrainian solospiv, vocal performance

Бібліографічний опис

Ван Ц. Український солоспів у контексті виконавської культури ХХ століття : автореф. дис. канд. мистецтвознавства / Ван Цзо. Харків, 2015. - 19 с.

Зібрання