Концерт для скрипки з оркестром Е. Корнгольда в аспекті виконавської інтерпретації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета дослідження – виявити особливості виконавських інтерпретацій Концерту для скрипки з оркестром D-dur, ор. 35 Е. Корнгольда. Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що дана атестаційна робота постає першою спробою у вітчизняному музикознавчому просторі виявити особливості виконавських інтерпретацій Концерту для скрипки з оркестром D-dur, ор. 35 Е. Корнгольда

Опис

Ключові слова

скрипкове виконавство, австрійські композитори, інтерпретація

Бібліографічний опис

Пророка Д. А. Концерт для скрипки з оркестром Е. Корнгольда в аспекті виконавської інтерпретації : магіст. робота / Д. А. Пророка ; наук. кер. Ягодзинська І. О. - Харків, 2022. - 55 с.