Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.num.kharkiv.ua/jspui/handle/123456789/867
Title: ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ТЕАТРАЛЬНОЇ КРИТИКИ
Other Titles: Силабус
Authors: Дорофєєва, Ольга Юріївна
Keywords: кафедра театрознавства, бакалавр, сценічне мистецтво, силабус
театрознавство
Issue Date: 2021
Publisher: ХНУМ ім. І.П. Котляревського
Abstract: Силабус навчальної дисципліни «Історія та теорія театральної критики» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки студентів. Силабус укладено відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчання. Силабус визначає обсяги знань, які повинні опанувати студенти відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Історія та теоріятеатральної критики», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.
URI: https://repo.num.kharkiv.ua/jspui/handle/123456789/867
Appears in Collections:Історія та теорія театральної критики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Iсторiя_та_теорiя_театрал_ноi_критики.pdf378,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.